Giriş Üye Ol


UTC - Salı, 18 Eyl 2018 19:07

Amatörler İçin Bilgiler
TB1CFK_SK
Amatör Telsizci Kimdir?
Nasıl Amatör Olunur?
Kimler Amatör Olamaz?
Q Kodları
CW Kısaltmalar
Fonetik Alfabe
Amatörlüğün Tarihçesi
73 Ne Demek?
QSL Kart Ne Demek?
PMR Ne Demek?
CB Ne Demek?
CW Nedir?
RTTY Nedir?
SSTV Nedir?
Online Sınav
KEGM Soru Bankası

Amatörler İçin Linkler
APRS İzleme
NASA
Son Depremler
TA Bölge Haritası
TC SWAT
TRAC SAMSUN
TRAC TRABZON
Türk Konferans Odası
Diğer LinklerCUSTOM SPOTS
Band
160m 80m 40m
30m 20m 17m
15m 12m 10m
6m 2m 70cm

SatelliteDigtital

Spot Search

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status

VHF Aurora :
Status
144 MHz Es in EU :
Status
70 MHz Es in EU :
Status
50 MHz Es in EU :
Status
144 MHz Es in NA :
Status
Today's MUF & Es :

Status

free counters
Bugüne kadar 7299 kere okundu!

Amatör Telsizci Kimdir?
Yazan : TA1ABG
Son Güncelleme : Çarşamba, 10 Ağu 2011 12:10:57

"Hiç bir maddi ve siyasi çıkar gözetmeksizin ve milli güvenlik gereklerine mutlaka bağlı kalmak şartıyla sadece kişisel istek ve çaba ile radyo tekniği alanında kendisini yetiştirmek amacıyla çalışan gerçek kişiler" (7 Nisan 1983 gün ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu Madde 12)

Amatör Telsizcilik Nedir?

Amatör Telsizcilik, hiç bir ticari ve siyasi yayın amacı olmadan, sadece bireysel yapılarak çaba sarf edilen, ulusal ve uluslararası radyo haberleşmesini ve bu konularla ilgili tüm araştırmaları kapsamı içine alan bir hobidir. Bu çerçevede kişinin kendisini geliştirmeye, bilgilendirmeye, yetiştirmeye ve uğraş vermeye yönelik; ülkesindeki ve dünyadaki diğer amatör telsizcilerle haberleşme yaparak, telsiz haberleşme teknolojisi alanında teknik bilgi alışverişinde bulunarak ve ülkesinin adını tüm dünyaya duyuracak şekilde, ulusal ve uluslararası yönetmeliklere bağlı kalmak şartıyla kişinin gösterdiği faaliyetlerin tümüne birden RADYO AMATÖRLÜĞÜ veya AMATÖR TELSİZCİLİK denir.

Amatör Telsizciler Nasıl Kişilerdir?

- Sürekli haberleşme ve elektronik alanında kendini yetiştirir.

- Radyo Amatörlüğünün gelişmesi için çalışır.

- Telsiz istasyonu kurar.

- Telsiz istasyonu vasıtasıyla ülkesini tanıtır.

- Acil hal ve Afetler ile olağanüstü durumlarda bu birikimlerini ve telsiz istasyonunu Sivil Savunmanın hizmetine sunar.

- Normal zamanda acil hal haberleşmesini sağlayacak sistemleri geliştirir, şebekeler kurar ve bu şebekeleri çalışır halde tutar. - Her biri acil hal haberleşmesine hazırlık amacı güden yarışmalar düzenler ve bu yarışmalara katılır.

Radyo Amatörlüğünün İlkeleri

1- Amatör CENTİLMEN'dir. Frekans spekturumunu başkalarının zevklerini azaltacak biçimde, bilerek kendi zevki için kullanmaz. Kendi açısından, toplum ve yönetim için koyulmuş kurallara uyar.

2- Amatör SADIK'tır. Radyosunu gerektiğinde toplumun hizmetinde kullanır ve ona sapmaz bağlılığını sunar.

3- Amatör GELİŞTİRİCİ'dir. İstasyonunu bilimle başbaşa tutar. İstasyonu iyi kurulmuş ve etkindir. İşletme uygulaması temiz ve kurallara uygundur.

4- Amatör DOST'tur. İstendiğinde yavaş ve sabırla gönderme yapar, yeni başlayanlara arkadaşca tavsiye ve öneriler yapar, yayın dinleyicilerine nazikçe yardımda ve işbirliğinde bulunur; bunlar Amatör Ruhu'nun işaretleridir.

5- Amatör DENGELİ'dir. Radyo bir hobi'dir. Onun hiç bir zaman evine, işine, okuluna ve toplumuna karşı olan görevlerini engellemesine izin vermez.

6- Amatör VATANSEVER'dir. Bilgisi ve İstasyonu, ülkesine ve halkına hizmet etmeye daima hazırdır.

Amatör Telsizci Ne Yapar?

Amatör Telsizciler elektronik ve kendilerine tahsisli frekans alanında, satınaldıkları veya daha çok kendi geliştirdikleri imkanlarla dünya çapında haberleşme yaparlar. Amatörlerin araştırmaları sonucunda ortaya çıkmış bir çok teknoloji,bugün günlük hayatımızda da kullanılmaktadır. Gerçekten de tarih içerisinde elektronik ve haberleşme alanında bir çok tekniği bulan ve ilk kullananlar aynı zamanda Radyo Amatörleridir. Bu gerçeği de sanırız Radyo Amatörlerinin araştırmacı ruhu ile özdeşleştirmek daha doğru olacaktır. Çünkü Amatör Telsizcilik gibi sonsuz boyutlara sahip bir hobide, kişi kendini devamlı olarak yenileme çabası içerisinde olup, asla elindeki bilgiler ile yetinmeyecektir. Bunları örneklemek istersek; 1 Watt lık bir verici ve maniple ile veya küçük bir cihaz ile dünya çapında haberleşme, basit bir PC ile Paket Radyo, Teleteks veya yavaş taramalı televizyon yayını, istewrseniz uydu haberleşmesi sayılabilir.

Diğer yandan unutulmamalıdır ki, ilk uyduyu tasarlayan ve gerçekleştirenler de Amatör Telsizcilerdir.

Bu uğraşlara sosyal ve insancıl yönden bakacak olursak; Amatör Radyoculukta ülke, toplum, sosyal ve ekonomik farklılıkların da ortadan kalktığını görürüz. Tüm dünyadaki amatör telsizciler aynı zamanda bir dost ve iyi bir arkadaştır. Normal şartlarda, taşınan tüm ünvanların, amatör telsizcilik için bir anlamı yoktur. B,r amatör telsizci ülkesinin neresinden veya dünyanın hangi ğlkesinden olursa olsun, başka bir amatörle görüşmekten veya onu ağırlamaktan bilakis onur duyar. Burada kullanılan lisanlar da hakeza önemli değildir. Çünkü ortak dil artık Amatör Telsizciliktir.

Amatör Telsizciliğin Çalışma Esasları Nedir?

Amatör Telsizcilerde planlı ve programlı bir çalışma düzeni beklenemez. Sonuçta bu bir hobidir ve günün 24 saati onun vazgeçilomez yaşam dünyasıdır. Amatör Telsizcilik belgesine sahip kişilerin birçoğu, yönetmeliklerin belirlediği esaslar çerçevesinde amatörce faaliyetlerde bulounmakla meşguldürler. Gerektiğinde hızlı bir şekilde organize olabilir, can ve mal güvenliği ile ülke çıkarlarının korunması konularında gerekli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerle doğrudan temasa geçebilirler.

Dünyada ve Türkiye'de Amatör Telsizcilik Yapanların Sayısı

Dünyada yaklaşık 3 milyon, Türkiye'de ise 8.000-10.000 civarında Amatör Telsizci vardır. Sayının ülkemizde az olmasının nedeni ise amatör telsizciliğin 1983 yılına kadar ülkemizde yasak olmasıdır.

Amatör Telsizcilerin Çalışma Araçları Nelerdir?

- Çeşitli telsiz alıcı-verici cihazları, amatör radyolar.

- Mors kodu kullanan alıcı ve verici cihazlar.

- Amatör maksatlı dijital ve analog yapılmış her çeşit cihazlar.

- Amatörlerin kendilerinin imal ettikleri cihazlar.

- Çeşitli antenler.

Amatör Telsizcilere Ayrılmış Özel Frekanslar Var Mıdır?

Dünyada ve ülkemizde bir çok telsiz günün her saati aralarında muhabere yapmaktadır ve her kurumun kullanacağı frekans aralıkları önceden belirlenmiştir. Benzer şekilde yalnızca amatör telsizcilere ayrılmış olan HF, VHF, UHF ve SHF olarak adlandırılan bandlarında frekanslar vardır. Bu frekanlar tüm dünyaca çeşitli kurallar ve uygulamalar çerçevesinde ortak belirlenmiştir. Eğer böyle olmasaydı telsiz muhaberesinde bir karışıklık meydana gelecek, belki de bir cankurtaranın ya da itfaiyenin haberleşmesini engellemiş olacaktık. Bu herkes için uyulması gereken ciddi bir sorumluluktur. Sadece frekansların bizlere tahsis edilmiş olması da dilediğimiz şekilde kullanılacağı anlamına gelmemektedir.

Amatörlerin kanunların, yönetmeliklerin ve protokollerin belirlediği özel durumların dışında başka frekans kullanarak haberleşme yapmaları veya anlaşılmayacak şekilde kapalı/şifreli haberleşme yapmaları da yasaktır. Kurallara uyulduğu sürece amatör telsizciler için bu bir engel teşkil etmemektedir.

Olağanüstü Durumlarda Amatör Telsizcilere Neden Gerek Duyulur?

Ne acıdır ki ülkemiz yakın zamanlarda büyük doğa afetlerine sahne olmuş ve bir çok insanımızı da bu elim olayalrda kaybetmişizdir. Bu gibi durumlarda ilk yardım kadar haberleşme de hayati öneme haiz bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. Yaşanan tecrübeler göstermiştir ki; olağanüstü durumlarda mevcut sabit, mobil, GSM ve benzeri haberleşme sistemleri hizmet veremez duruma gelmektedir. Gerek santrallerinin ve gerekse verici/yansıtıcılarının da aynı şekilde zarar görmesi, insanların panik ve korku içinde telefonlarına sarılması nedeniyle yaşanan kilitlenmeler de buna eklendiğinde haberleşme bir anlamda felç olmaktadır.

Bunun yanısıra kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen telsiz frekansları yukarıda bahsedildiği şekilde farklıdır. Dolayısıyla birbirleriyle haberleşmelerine imkan yoktur. Son zamanlarda bu gibi durumlar için ortak bir haberleşme kanalı çalışmaları yapılsa da yeterli seviyede değildir. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada da benzer sorunlar zaman zaman yaşanmaktadır. Benzer olağanüstü durumlarda kamu kurum ve kuruluşları arasındaki dünya üzerindeki diğer istasyonlarla haberleşmede amatör telsizciler aracılık yapmaktadır. Kullandığımız tüm sistemler bu gibi durumlarda maksimum seviyede kullanılmakta ve tüm arkadaşlarımız bu haberleşmeyi tamamen gönüllü olarak yürütmektedirler.

Türkiye'den En Uzak Hangi Ülke İle Görüşülebilir?

Belki de bu soru bizlere en çok sorulan soruların başında yer almaktadır. Bu soruyu sorduğunuz her amatör bilin ki size tatlı bir tebessümle gülümseyecektir. Bu gülümsemenin ardında yatan gerçek ne sizin sorunuzu hafife aldığı ne de alaycı bir cevap vereceği içindir. Tam tersi biraz sonra vereceği cevaptan dolayı sizin nasıl şaşıracağınızı bildiği içindir. Unutmayın, amatör telsizciler için dünya yüzünde görüşme yapılamayacak yer yoktur. Öyle ki artık günümüzde bununla da yetinmeyip uzaydaki istasyonlarla bile görüşme yapılmaktadır. İmkansızlıkların çaresi mutlaka bulunur, gerekli şartlar bir şekilde yerine getirilir ve istenilen heryerle mutlaka görüşme yapılır. Buna ister inatçılık ister, merak deyin onlar bir şekilde bunu başaracaklardır.

Peki Her Zaman Heryer İle Haberleşme Yapmak Mümkün müdür?

Uzak mesafe haberleşmeleri genellikle HF (Yüksek Frekans, Hight Frequences) adını verdiğimiz telsizler ile yapılır. bu telsizlerin haberleşme şekli sizlerin her zaman karşılaşabileceğiniz ya da görebileceğiniz bir el telsizinden farklıdır. Ancak burada bir ön bilgi vermek gerekirse, HF haberleşmesi güneşin hareketine, atmosferik şartlarına, mevsimlere, tüm doğa şartlarına göre değişir. Dolayısıyla haberleşme günün saatine ve mevsimlere göre de farklılık gösterir. Bu yüzden her zaman heryer ile görüşmek mümkün olmasa da kısa mesafelerde ise her zaman görüşme yapmak mümkün olabilir.

Amatör Telsizciliğin Faydaları Nelerdir?

Buraya kadar anlatılanlara bakarsak, bir amatör telsizcinin normal şartlarda kendi statüsündeki istasyonlarla, yani sadece Amatör Telsiz istasyonları ile haberleşme yapabildiğini görmekteyiz. Ancak bu kural olağanüstü durumlarda ve bazı şartlar altında esneyebilir.

Bu gibi durumlarda Amatör Telsizciler devlete ait diğer istasyonlarla da görüşme yapabilir. Bu gibi durumlar ve akabinde edinilen başarılar geçtiğimiz yıllarda defalarca yaşanmıştır. Acil durumlarda radyo amatörlerinin haberleşme konusunda çok başarılı olmasının nedeni, bu gibi gerçek tatbikatlarda eksikliklerini tespit edip, hazırlık yapmasının yanısıra, en basit bir teknik donanımla dünya çapında haberleşme yapabilecek konumda olmalarıdır.

Doğal afetlerin yarattığı tahribattan en az düzeyde etkilenir. Yıkılan her anten yerine çekilecek bir parça tel, çalışmayan elektrik santrallerinin yerini tutacak yedekte bir aku ve bir kaç saat içinde çalıştırılabilecek ufak bir vericinin malzemeleri her amatör telsizcinin dolabında bulunan gereçlerden bazılarıdır. Kısaca Amatör Telsizci, telsizcilik alanında kendiliğinden ve kısa sürede büyük bir elektronik teknisyen ve operatör potansiyelinin oluşmasını, QSL resimli kartları aracılığıyla ülke tanıtımının yapılmasını, olağanüstü durumlarda ülkenin tüm haberleşme sistemleri için ihtiyaç duyulan malzeme ve operatörlerin hazır olmasına ve görev almasına, dünyadaki tüm ülkeler arasında tanışmayı, dostluğu, yardımlaşmayı sağlaması bakımından faydaları tartışılmaz.

Amatör Telsizciliğin " Halk Arasında Kullanılan Deyimiyle" (CB-HALK BANDI) Telsiz İle Bir İlgisi Var mıdır?

Kesinlikle Hayır. "telsizlerinizin mesafesi ne kadar?" sorusunun ardından gelen ikinci soru olma özelliğine sahip bu konu tamamen farklıdır. Bu gün her ne kadar etkinliğini yitirse de ücretini ödeyerek bizler gibi bir sınava girmeden ya da bir lisans gerektirmeyen telsiz ve kullanıcılarını kapsamaktadır. kullanım alanları çok çeşitlilik göstermektedir. Ülkemizde kontrolü tam anlamıyla yapılmadığından bugün amacı dışına çıkmış, gören bilen kişiler arasında hoş karşılanmaz bir duruma gelmiştir. Diğer yandan bu tür telsizlerde kullanımı, çıkış güç ve frekanslarını bir kıstasa bağlanmış olmakla birlikte çeşitli ve yasal olmayan güç yükselticileriyle kullanılmaları hukuken de yasal değildir. Bir ara oldukça popüler olmasına rağmen teknolojinin gelişmesiyle birlikte yerini yavaş yavaş cep telefonlarına veya el telsizlerine bırakmaktadır. Yine CB'lerden kalma bir deyim olan "BREAK BREAK ARKADAŞ ARIYORUM" gibi üsluplar bizde asla kullanılmamakla birlikte bu tür yakıştırma veya benzetme de yapılmamalıdır.

Dünyada Tanınmış İnsanlar Arasında Amatör Telsizci Var mıdır?

Pek tabii. Şu anda hayatta olmayan Ürdün Kralı Hüseyin, yeni Kral Abdullah, Aktör Marlon Brando, İspanya Kralı Juan Carlos, Japonya Başbakanı Keizo Obuchi, Hindistan başbakanı Rajiv Ghandi ve eşi Sonia Ghandi, Arjantin devlet başkanı Carlos Menem, Astronot Yuri Gagarin, eski italya Cumhurbaşkanı Francesso Cossiga ve bir çok senatör ya da ünlü kişiler de bu hobide yer almışlardır. Bir düşünün, normal şartlarda belki ulaşamayacağınız bu gibi kişiler ile aynı frekansta bulunduğunuzda ne çağrı yapmak için ne de onların çağrısına cevap vermek için hiç kimseden izin almak zorunda değilsiniz. Emin olun sizin çağrınıza aynı mütevazilikle cevap vereceklerdir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere bu güzel hobi bir çok ünvan ve makamlardan yalıtılmış bir özgürlük ve saygınlık okyanusudur. O telsizlerin başında çağrı yapan bir Kral da ona cevap veren (14) yaşında bir genç de o an sadece bir radyo amatörüdür.

Amatör Telsizciler Başka Ne Gibi Aktivitelerde Bulunurlar?

Amatör Telsizciler gerek becerilerini sınamak ve gerekse çalışmalarını yaymak adına çeşitli yarışmalar da düzenlerler. Bu yarışmalar daha çok kişinin katılımını sağlamak adına genellikle haftasonu gerçekleştirilir. Yarışmalarda en basit anlatımla; en çok görüşme yapan birinci ilan edilir. Her yarışma, haberleşme şekli, çıkış gücü, tek veya çok band gibi alt kategorilere ayrılır. Yarışmalar önemlidir, çünkü ülke adı altında yapıldığında o ülkenin tanıtımına da katkıda bulunur. Bunun yanında izci grupları gibi bir çok konuda da çeşitli etkinliklerle tanıtım faaliyetleri yapılmaktadır.
 

 

link why people cheat in marriage how many men have affairs
click how many men have affairs why people cheat in marriage
is there a cure for hiv cure of aids what is the symptoms of aids
why people cheat link why husbands cheat
abortion illegal free abortion clinics nyc medical abortion stories
  Bu konuya (0) yorum yapıldı  Yorumları Gör  Yorum Yaz